Güneş Enerjisi Montaj ve Tamiri

Hayatın kusursuz bir şekilde ilerlemesi ve devam etmesi için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Gün geçtikçe azalmaya devam eden enerji kaynakları, dünyanın da kirlenmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda devreye yenilenebilir enerji kaynakları kavramı girmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları denildiği zaman akıllara; çevreye herhangi bir zararı olmayan ve doğal kaynakların kullanımı yoluyla üretilen enerjiler gelmektedir. Çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisine rastlanmayan yenilenebilir enerji kaynakları ise; rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, güneş, biokütle ve okyanus enerjisi olarak bilinmektedir. Bu enerji kaynakları dünya üzerinde var olduğu sürece tükenmeyecek ve çevre kirliliğinin önüne geçecektir. Sayılan bu kaynaklar arasında en sık kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı güneştir. Tarım alanları ve şehirlerde, güneş enerjisinden sıklıkla yararlanılmaktadır.

Günümüz şartlarında, güneş enerjisi kurulumu da oldukça sık tercih edilmektedir. Kurulum esnasında yararlanılan ve güneş paneli olarak nitelendirilen sistemler, ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi mantığı ile çalışmaktadır. Böylece güneşten maksimum fayda elde edilmiş, aynı zamanda güneşin ışık ve ısı enerjisi de elektrik enerjisi olarak depolanmış olur. Güneş enerjisi montaj aşamasının hemen ardından, tamir aşaması da gerekecektir. Güneş enerjisinin kurulumu önemli bir konu olup uzman hizmet anlayışı ile hareket eden firmalar tarafından yapılmalıdır. 

 

Güneş Enerjisi Nedir ve Montajı Nasıl Yapılır?

Güneşin hemen hemen %90’ı hidrojen gazından meydana gelmektedir. Helyum çekirdeği ve hidrojen gazı çekirdekleri füzyon üzerinde oluşan birtakım tepkimeler ile çok yüksek miktarda enerjinin ortaya çıkmasına imkân vermektedir. Farklı tepkimeler sonucu meydana gelen güneş ışınları, atmosfer üzerinden belirli oranlarda dünyaya yansıtılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmeyecek derecede yeryüzüne düşen ışınların, özel paneller sayesinde elektrik enerjisine dönüşmesi işlemine de güneş enerjisi denir. 

Artan nüfus ve sanayileşme ile beraber, ihtiyaç duyulan enerji de hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Daha temiz ve daha düşük maliyetli enerji kaynağı konusunda güneş enerjisinin payı her geçen gün artmaktadır. Güneşin ışık yayma ve ısı özellikleri sayesinde ürettiği enerji, özel teknik devrelerin kurulması ve güneş ışınlarının doğru açılar ile alınması yolu kullanılarak yüksek seviyelerde depolanabilmektedir. Güneş enerji montajı başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse; kırsal kesim köy evleri, tarım alanları, fabrikalar ve bahçeler gibi alanlar bu işlemden en yüksek faydayı sağlayan bölgeler arasında yer almaktadır. Güneş enerjisi kurulumu için kullanılan ekipmanların yanı sıra; teknik bilgi, tecrübe ve beceriye sahip insanların bulunması da önem arz etmektedir. Güneş açısı ve süresinin elverişli olduğu alanlarda tercih edilen güneş enerjisi, maliyeti oldukça düşük bir enerji kaynağıdır. 

Güneş enerjisinden yararlanabilmek için, güneş enerjisi montaj şeması da gerekmektedir. Bu şemadan faydalanılarak; güneş enerjisi kurulumunun yapılacağı alanlar, güneş açısının uygun olacağı açılar ve güneş açısından fayda elde edilebilecek süreler belirlenmektedir. Güneş enerjisi için yapılan kurulumlarda genellikle tamir de gerekmektedir. Güneş enerjisi tamiri, temizlik ihtiyaçlarının belirlenen periyotlarda yapılmaması ve dış faktörlerin malzemeye zarar vermesinden dolayı yapılmaktadır. 

 

Güneş Enerjisi Panellerinin Çalışma Prensibi

Güneş ışınlarından yararlanma hususunda solar sistem ya da güneş paneli adı verilen sistemlerden faydalanılmaktadır. Güneşin yaydığı fotonlar bu güneş panelleri üstünde toplanır. Toplanan fotonlarda bulunan enerji; ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülür. Özellikle, güneş panellerinin alt ve üst kısımlarında ihtiyaç duyulan voltajın oluşması sağlanır. Bu yöntem ile elektrik teçhizatı ve elektrik devresi üzerinden bir enerji akışı gerçekleştirilir. Elde edilen bu sistem ve akışa literatürde fotovoltaik denir. Güneş panelleri aracılığıyla oluşan doğru akım, alternatif akıma dönüştürülerek elektrik enerjisi elde edilir. Yapıların ya da binaların farklı bölgelerine montajı yapılan paneller sayesinde enerji akışı sağlanmaktadır. 

Güneş enerjisi montajı aşamasında birden fazla sayıda farklı ekipman kullanılmaktadır. Güneş enerjisinin elde edilmesinde kullanılan cihazların hazır hale getirilebilmesi içim güneş paneli, paralelleme panoları, alçak gerilim pano, konektörler ve şalt ekipmanları gerekmektedir.  Güneş enerjisi tamirinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için özel ekipmanın yanı sıra alanında profesyonel kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Montajı ve tamiri gerçekleştirilen bu ürünler devamlı bir biçimde enerji akışı sağlayarak hem sıcak su hem de elektrik enerjisini kullanışına sunmaktadır. 

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Oldukça güçlü bir elektrik enerjisini üretmesinin yanı sıra, akıllara gelebilecek pek çok alanda güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte kullanım alanları bir hayli genişlemiştir. Güneş enerjisinin kullanıldığı alanlara örnek olarak;

 • Binalar,
 • Müstakil evler
 • Endüstriyel ve sanayi alanları,
 • Pek çok farklı özel sektör ve fabrikalar,
 • Tarım ve hayvancılık sektörleri,
 • Hastaneler,
 • Soğuk hava depoları,
 • Elektrik enerjisi imkanının bulunmadığı yerleşim yerleri,
 • Oteller,
 • Solar paneller sayesinde sebze ve meyve ısıtma,
 • Akaryakıt istasyonları,
 • Tarımsal sulamada düşük maliyet ile birlikte sıcak su olanağı,
 • Park ve bahçe için sağlanan elektrik,
 • Trafik ve sokak lambalarıyla birlikte işaret lambaları da gösterilen örnekler arasında yer almaktadır.

Kısaca açıklamak gerekirse, elektrik ihtiyacının gerekli olduğu her alanda ve her yapıda güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Aynı zamanda güneş enerjisinden daha fazla nasıl verim elde edinileceği ve daha farklı alanlarda nasıl bir kullanım imkânına sahip olacağı yönünde çalışmalar devam etmektedir.