Sıhhi Tesisat

İnsanların yaşadığı ya da çalıştığı tüm kurumlarda; evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, okullarda ve geri kalan her alanda sıhhi tesisat bulunmaktadır. Bu tesisat sistemleri sayesinde; yapılar için gerekli olan suyun depolanması, temin edilmesi, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, atık suyun arıtılması, pis suyun atılması ve yağmur suyunun tahliye edilmesi gibi konular başarıyla gerçekleştirilmektedir. Tesisat hizmetleri, alt yapı sistemleri olarak bilindiğinden dolayı sıhhi tesisat projesi oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmaktadır. Kriz durumlarında ya da acil durumlarda yerinde müdahalenin sağlanabilmesi açısından da en iyi şekilde yerine getirilmesi gereken bir hizmettir. 

Tesisat, kelime anlamı itibariyle kurulum anlamına gelmektedir. Tesisat işleri alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde çeşitli kazalar meydana gelebilir. Doğalgaz, elektrik, yangın tesisatları ve su tesisatları da diğer tesisatlar arasında yer almaktadır. Kuyudan veya herhangi bir kaynaktan alınan suyun, iletilme işlemi yapılarak, temiz bir şekilde iletilip; pis olan suyun ise boşaltılabilmesi ve dışarı atılabilmesi açısından gerekli olan boruların kurulum işlemleri bütünüyle sıhhi tesisat alanına girmektedir. Dolayısıyla tüm temiz su ve pis su tesisatları sıhhi tesisat adı altında geçmektedir. 

Teknik bilgi, beceri ve birikime sahip kişiler usta olarak nitelendirilip, sıhhi tesisat hizmeti vermektedir. Oldukça özen ve düzen gerektiren tesisat işlemlerinde, sıhhi tesisat boru çeşitleri, suyun temiz ya da pis olmasına göre değişmektedir. Temiz suyun kullanılabilmesi için döşenen borunun çapı ve pis suyun sistem dışına atılabilmesi için kullanılan borunun çapı birbirinden farklıdır.  

Sıhhi Tesisat işleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evlerde kullanılan duş tekneleri, evyeler, lavabolar, banyo küvetleri, giderler, klozetler, bataryalar başlıca sıhhi tesisat elemanları olarak nitelendirilir. Örnek olarak: Tesisat sistemi kurulduktan sonra, gerekli düzenlemelerin kontrolünü sağlamak amacıyla musluklar ve her musluğun içine contalar yerleştirilir.  Genellikle her alanda karşılaşılan bir problem olarak bilinen conta sorunları, gider tıkanıklığı, klozet musluklarının çalışmaması, evyelerden gelen pis kokular, tesisat borularında yaşanan sızıntılar da sıhhi tesisatın alanına girmektedir. 

Sıhhi tesisat kurulumu esnasında kaynağından alınması gereken suyun; sıcaklığı 7 ila 12 derece arasında olmalı, alınan su kokusuz, berrak ve renksiz olmalı, suyun sertlik derecesinin de belirlenen standartlar arasında olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda alınan bu suyun içerisinde bakteri ve mikroorganizma bulunmaması da dikkat edilmesi gereken konulardandır. Sıhhi tesisat borusu döşenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise, erişilebilirliktir. Boruların içerisinde ya da genel olarak tesisatta her an yaşanabilecek arızalara karşı borular, kolaylıkla ulaşılabilecek bir bölgede olmalıdır. 

Sıhhi tesisat borularının döşenmesi sırasında, açıkta kalan boruların işlevi ve görselliği de önem taşımaktadır. Suyun iletimi esnasında donmaması açısından kullanılan boruların izole edilmesi gerekmektedir. Suyun hızının yüksek olması ya da aniden açılması ve kapanması tesisat içerisinde basınç dengesizliği meydana getirerek arıza durumları yaratabilir. Bu arıza da tesisat elemanlarında zorlama ya da ses çıkarma yoluyla rahatsızlık yaratabilir. Açıkta duran boruların duvara sabitlenmesi amacıyla kelepçeler ve askılar kullanılmaktadır. Bu askılar ya da kelepçeler, borulara zarar vermeyecek uygun malzemelerden yapılmalıdır. Zaman içerisinde borularda hasar oluşmaması açısından borular, macun ya da köpük gibi yumuşak malzemeler ile doldurulmalıdır. 

Sıhhi Tesisat Neden Önemlidir?

Sıhhi tesisat hizmetleri, sadece yapılar için değil insan sağlığı için de önemlidir. Atık suların arıtımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve pis suyun güvenli bir biçimde sistem dışına aktarılması gereklidir. Sıhhi tesisat işi ile uğraşan insanlara sıhhi tesisatçı denir ve sıhhi tesisatçılık mesleği, insan sağlığı açısından oldukça önemli bir meslektir. Bir altyapı hizmeti olarak nitelendirilen sıhhi tesisat hizmetleri, işinde usta ve ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır. Böylelikle hem zor işler kolay bir şekilde çözüme kavuşmuş olur hem de bu işlerin maliyeti düşürülerek yapılmış olur. İşinin ehli ustalar tarafından yapılmayan işlerde daha sonradan, meydana gelebilecek bir kaçak durumunda tüm bina ya da yapı zarar görebilir ve oldukça fazla kişi mağduriyet yaşayabilir.  Modern ve kullanışlı bir sıhhi tesisat sisteminin oluşması için gerekenler şöyle sıralanabilir;

  • Yapı sakinleri için güvenilir ve temiz bir suyun sağlanması, aynı zamanda bu suyun içerisine herhangi bir sıvının karışması önlenmelidir.
  • Sağlanan suyun miktarı ve basıncı yönünden uygun sitemin kurulması, kullanılan aygıt sayısı ve gereken hallerde suyun depolanabilmesi önem arz etmektedir.
  • Uygun bir bakım yapılarak pis su drenaj sisteminde tıkanma, kirlenme ve katı madde birikimlerinin önüne geçilmelidir. 
  • Kabul edilebilir nitelikte bir tesisat ömrü için uygun donatım malzemeleri ve borular seçilmelidir. 
  • Temiz ve pis su yapılarının birbirinden ayrı olması, yalıtım ve havalandırmanın sağlanması gerekmektedir.

Sıhhi tesisatlar şehrin su şebekesi bakımından da önemlidir. Şehrin su şebekesindeki basınç, 5 ya da 6 katlı binalar için yeterli gelse de yüksek katlı yapılarda üst katlara su çıkamaz ve sıhhi tesisatçılar tarafından basınç arttırıcı ek sistemler takılır. Tüm tesisat işlemleri bittikten sonra yapıların kolonlarında yer alan en üst musluklar açılır ve bu sayede tesisatın havası alınır, borular su ile doldurulur. En az 10 dakika gibi bir süre basınç denemesi yapılır. Sızıntılar giderilir ve işlem başarı işe sonlandırılır.